Thursday, June 18, 2009

Maha Mratunjay Mantra

"Aum Trayambakam Yajaamahey
Sugandhim Pushti Vardhanam

Urvaarukamiva Bandhanaath

Mrutyor Muksheeya Maamritaat"

"Aum Trayambakam Yajaamahey
Sugandhim Pushti Vardhanam

Urvaarukamiva Bandhanaath

Mrutyor Muksheeya Maamritaat"


"Aum Trayambakam Yajaamahey
Sugandhim Pushti Vardhanam

Urvaarukamiva Bandhanaath

Mrutyor Muksheeya Maamritaat"

"Aum Trayambakam Yajaamahey
Sugandhim Pushti Vardhanam

Urvaarukamiva Bandhanaath

Mrutyor Muksheeya Maamritaat"

"Aum Trayambakam Yajaamahey
Sugandhim Pushti Vardhanam

Urvaarukamiva Bandhanaath

Mrutyor Muksheeya Maamritaat"


"Aum Trayambakam Yajaamahey
Sugandhim Pushti Vardhanam

Urvaarukamiva Bandhanaath

Mrutyor Muksheeya Maamritaat"

"Aum Trayambakam Yajaamahey
Sugandhim Pushti Vardhanam

Urvaarukamiva Bandhanaath

Mrutyor Muksheeya Maamritaat"


"Aum Trayambakam Yajaamahey
Sugandhim Pushti Vardhanam

Urvaarukamiva Bandhanaath

Mrutyor Muksheeya Maamritaat"


"Aum Trayambakam Yajaamahey
Sugandhim Pushti Vardhanam

Urvaarukamiva Bandhanaath

Mrutyor Muksheeya Maamritaat"


"Aum Trayambakam Yajaamahey
Sugandhim Pushti Vardhanam

Urvaarukamiva Bandhanaath

Mrutyor Muksheeya Maamritaat"No comments:

Post a Comment